12 Ιαν 2023

Τα diesel δεν τελειώνουν - Με ποιον τρόπο θα ξεπεράσουν τις απαγορεύσεις

 Η νέα ευρωπαϊκή συμφωνία θα βοηθήσει στην εξέλιξη των πετρελαιοκινητήρων με κύριο στόχο να μην χαθεί το είδος και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Η Punch Torino προχώρησε σε σύναψη συνεργασίας για την εξέλιξη των πετρελαιοκινητήρων με διάφορες εταιρείες, με σκοπό να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις όλο και πιο σφιχτές προδιαγραφές ρύπων.
Η συμφωνία προβλέπει ότι η Punch θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να πουλά τις υπάρχουσες και μελλοντικές εκδόσεις των συγκεκριμένων κινητήρων, και θα βοηθήσει στην πιστοποίησή τους...

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...