12 Σεπ 2013

Πρόγραμμα δημοπρασιών αυτοκινήτων από τον ΟΔΔΥ (Σεπτέμβριος 2013)

Είναι λίγο πολύ γνωστό ότι μπορεί κανείς να αγοράσει από δημοπρασίες του ΟΔΔΥ πολύ καλά αυτοκίνητα σε πολύ χαμηλ΄ρες τιμές. Με το σκεπτικό αυτό, δημοσιεύουμε για το μήνα Σεπτέμβριο του 2013 ο ΟΔΔΥ το πρόγραμμα δημοπρασιών τροχοφόρων οχημάτων και υλικών. 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 
Α΄ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ 
1. Ο.Τ.Κ.Ζ. (για μέλη της ΕΔΟΕ)-ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ – ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ :            20-09-2013
2. ΔΙΚΥΚΛΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ :            26-09-2013
Β΄ ΥΛΙΚΑ
1: Α) ΓΕΝΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ : Τηλ. 210-3244231
:            27-09-2013
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
1: Α΄ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ –ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ (άνω των
3,5 τόνων) - Ο.Τ.Κ.Ζ. (για μέλη της ΕΔΟΕ): Τηλ. 2310-229076
:            25-09-2013
2: ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : Τηλ.: 28310-24458
:            17-09-2013
Δ.Ο.Υ.
1: Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ: Τηλ.: 22843-61101
:            23-09-2013

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αντίγραφα των διακηρύξεων δημοπρασιών των τροχοφόρων, όροι πώλησης και πληροφορίες θα παρέχονται για 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των, από την Δ.Δ.Δ.Υ Αθηνών (τηλ.210-3242148, 210-3244231) ,το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσ/νίκης – Τμήμα Ζ΄Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού (τηλ.: 2310-229076), το Τελωνείο Πάτρας- Τμήμα Ι΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού Κτήριο Λιμένα Πατρών (2610-335644,26930-22628), το Τελωνείο Λάρισας Τμήμα Ζ΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού (τηλ.: 2410-286031) καθώς και στην ηλεκτρονική μας Δ/νση www.oddy.gr


Πηγή:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...