14 Μαΐ 2019

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα;

Με εγκύκλιο η ΑΑΔΕ κοινοποιεί τις διατάξεις το νόμου 4607/2019 (Α΄65/24-4-2019) σχετικά με την καταβολή τελών κυκλοφορίας με το μήνα.


Σύμφωνα με το νόμο δίνεται η δυνατότητα, εξαιρετικά για το έτος 2019, καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους, από κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, τα οποία είτε έχουν τεθεί από αυτούς σε εκούσια ακινησία, είτε βρίσκονται για άλλους λόγους σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας.

Α. Στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας, οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια κυκλοφορίας, ως εξής:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων..

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο https://www.nextdeal.gr/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...