4 Απρ 2022

Τα μισά καταναλωτικά δάνεια αφορούν σε αγορές αυτοκινήτων

 Τα καταναλωτικά δάνεια κινήθηκαν με ρυθμό 30% το 2021 κι αφορούσαν κυρίως την αγορά αυτοκινήτου, ενώ με τον ίδιο ρυθμό συνεχίζονται και το 2022

Στην καταναλωτική πίστη, οι νέες εκταμιεύσεις το 2021 έφτασαν 889 εκατ. ευρώ, δηλαδή ξεπέρασαν εκείνες των στεγαστικών δανείων κατά 5 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη για το 2022 ξεπερνά το 1-1,2 δισ. ευρώ, καθώς η κύρια πηγή της ζήτησης προέρχεται από την αγορά αυτοκινήτου (σχεδόν το 50% των εκταμιεύσεων) και από τα δάνεια για την κάλυψη προσωπικών αναγκών...

Διαβάστε περισσότερα στο www.voria.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...