26 Μαΐ 2011

Έρευνα για την απαξίωση αυτοκινήτου - Ford Focus 1.6

Το Ford Focus είναι ένα από τα εμπορικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά. Εμφανίστηκε το 1997 και προκάλεσε εντύπωση με το ασυνήθιστο αλλά και ανθεκτικό στο χρόνο (όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων) σχήμα του. Παράλληλα κέρδισε τις εντυπώσεις με την άριστη οδική συμπεριφορά του και την πολύ καλή αξιοπιστία του. Η δεύτερη γενιά του αυτοκινήτου ήρθε το 2005.Ο σχεδιασμός ήταν πιο συντηρητικός και δεν ήταν πόλος έλξης όπως στην πρώτη γενιά, η οδική συμπεριφορά ακόμη καλύτερη όπως και η ποιότητα κατακευής του. Ένα από τα τρωτά σημεία και τηε πρώτης και της δεύτερης γενιάς ήταν οι αναιμικοί κινητήτρες στα 1.4 λίτρα, γεγονός που καθιστούσε μονόδρομο την αγορά με τον κινητήρα των 1.6 λίτρων. Μέσα στο 2011 παρουσιάστηκε και η τρίτη γενιά του που επιχειρεί να συνδυάσει τα προτερήματα της πρώτης γενιάς (σχεδιασμός) και να απαλείψει τα αδύνατα σημεία του (σε κάποιες εκδόσεις αναιμικοί κινητήρες).


Το μοντέλο που θα ασχοληθούμε στην έρευνα αυτή είναι η πρώτη και δεύτερη γενιά του αυτοκινήτου με τον κινητήρα των 1.6 λίτρων

 Μελετώντας το διάγραμμα συμπαιρένουμε ότι η απαξίωση του Focus στο χρόνο ακολουθεί πιστά την απαξίωση του μέσου όρου των αυτοκινήτων. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αλλαγή του μοντέλου (από την πρώτη στη δεύτερη γενιά - βλέπε κόκκινο κυκλίσκο στο γράφημα), δεν επηρέασε αρνητικά την απαξίωση της πρώτης γενιάς, κάτι που μάλλον οφείλεται στο ακόμη και σήμερα επίκαιρο σχήμα της πρώτης γενιάς αλλά και στην αξιοπιστία του που σημειωτέον παρουσιάζεται καλύτερη από της δεύτερης γενιάς στις στατιστικές βλαβών. Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός στην απαξίωση του Focus μέσα στο χρόνο, είναι ότι τα παλιότερα μοντέλα (12 ετίας και 14ετίας) έχουν μικρότερη απαξίωση από το μέσο όρο (η καμπύλη του γραφήματος του Focus είναι πάνω από την καμπύλη του μέσου όρου) κάτι που το αποδίδω πάλι στο ακόμη επίκαιρο σχήμα της πρώτης γενιάς και στον καλό δείκτη αξιοπιστίαςτου.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...