Αποτελέσματα της έρευνάς μας 2017: Μέρος 2ο: Αξιοπιστία κατασκευαστών από Lancia ως Skoda

Μετά από τη συλλογή 2000 και πλέον καταχωρήσεων από στοιχεία που συμπληρώνετε στο ερωτηματολόγιο μας, όσο από δικές μας έρευνες στο carblogger.gr, ήρθε η ώρα να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά. Στο δεύτερο μέρος της έρευνας μας, (το πρώτο μέρος θα το βρείτε εδώ) θα αναφερθούμε στην αξιοπιστία των κατασκευαστών, όπως την έχετε βαθμολογήσει εσείς αλφαβητικά για τους κατασκευαστές από Lancia ως Skoda

Στο δεύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας μας ως προς την αξιοπιστία των αυτοκινήτων για κάθε κατασκευαστή, παρουσιάζουμε στοιχεία για τους Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat και Skoda (το πρώτο μέρος θα το βρείτε εδώ)
Στην έρευνά μας έχουμε διαβαθμίσει την αξιοπιστία κάθε μοντέλου σε έξι βαθμίδες: Άριστη, πολύ καλή, καλή, μέτρια, κακή, πολύ κακή.

Lancia






ΑΡΙΣΤΗ 10%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 30%
ΚΑΛΗ 40%
ΜΕΤΡΙΑ 20%
ΚΑΚΗ 0%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 0%



Lancia εμφανίζει μέτρια αποτελέσματα. 40των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους χωρίς να υπάρχουν πολύ αρνητικές αναφορές (κακή + πολύ κακή αξιοπιστία)

Mazda



ΑΡΙΣΤΗ 80%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 16%
ΚΑΛΗ 2%
ΜΕΤΡΙΑ 0%
ΚΑΚΗ 2%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 0%



Mazda εμφανίζει εντυπωσιακά καλά αποτελέσματα! 96% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους! Ωστόσο,υπάρχουν αρνητικές αναφορές (κακή + πολύ κακή αξιοπιστία) που ανέρχονται στο 2%.
Μαζί με την Daihatsu και την Honda από το 1ο μέρος της έρευνάς μας έχει τα καλύτερα αποτελέσματα ως προς την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της στην αναφορά μας!

Mercedes



ΑΡΙΣΤΗ 61%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 29%
ΚΑΛΗ 5%
ΜΕΤΡΙΑ 5%
ΚΑΚΗ 0%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 0%



Mercedes εμφανίζει εντυπωσιακά καλά αποτελέσματα!. 90% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους χωρίς καθόλου αρνητικές αναφορές! Τα αποτελέσματα της είναι από τα καλύτερα ως προς την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της στην αναφορά μας!

Mitsubishi



ΑΡΙΣΤΗ 47%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 42%
ΚΑΛΗ 11%
ΜΕΤΡΙΑ 0%
ΚΑΚΗ 0%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 0%


Mitsubishi εμφανίζει εντυπωσιακά καλά αποτελέσματα!. 89% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους χωρίς καθόλου αρνητικές αναφορές! Τα αποτελέσματα της είναι επίσης από τα καλύτερα ως προς την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της στην αναφορά μας!


Nissan





ΑΡΙΣΤΗ 36%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 49%
ΚΑΛΗ 10%
ΜΕΤΡΙΑ 5%
ΚΑΚΗ 0%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 0%

Nissan εμφανίζει επίσης πολύ αξιόλογα αποτελέσματα!. 85% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους χωρίς καθόλου αρνητικές αναφορές! Τα αποτελέσματα της είναι επίσης από τα καλύτερα ως προς την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της στην αναφορά μας!


Opel





ΑΡΙΣΤΗ 32%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 38%
ΚΑΛΗ 12%
ΜΕΤΡΙΑ 14%
ΚΑΚΗ 2%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 2%



Opel εμφανίζει πολύ καλά αποτελέσματα. 70% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους. Ωστόσο,υπάρχουν συγκριτικά με τις άλλες μάρκες περισσότερες αρνητικές αναφορές (κακή + πολύ κακή αξιοπιστία) που ανέρχονται στο 4%.

Peugeot





ΑΡΙΣΤΗ 34%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 41%
ΚΑΛΗ 5%
ΜΕΤΡΙΑ 10%
ΚΑΚΗ 7%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 2%


Peugeot εμφανίζει καλά αποτελέσματα. 75των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους. Ωστόσο,υπάρχουν συγκριτικά με τις άλλες μάρκες περισσότερες αρνητικές αναφορές (κακή + πολύ κακή αξιοπιστία) που ανέρχονται στο 9%.


Renault





ΑΡΙΣΤΗ 20%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 49%
ΚΑΛΗ 3%
ΜΕΤΡΙΑ 22%
ΚΑΚΗ 9%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 6%

Renault εμφανίζει μέτρια αποτελέσματα. 69των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους. Ωστόσο,υπάρχουν στην Renault οι περισσότερες αρνητικές αναφορές ως τώρα (κακή + πολύ κακή αξιοπιστία) που ανέρχονται στο 15%.

Rover

ΑΡΙΣΤΗ 13%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 50%
ΚΑΛΗ 13%
ΜΕΤΡΙΑ 25%
ΚΑΚΗ 0%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 0%



H Rover εμφανίζει μέτρια αποτελέσματα. 63των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους. Ωστόσο δεν υπάρχουν πολύ αρνητικές αναφορές (κακή + πολύ κακή αξιοπιστία)

Seat





ΑΡΙΣΤΗ 24%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 52%
ΚΑΛΗ 24%
ΜΕΤΡΙΑ 0%
ΚΑΚΗ 0%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 0%



Seat εμφανίζει αρκετά καλά αποτελέσματα. 76% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους χωρίς να υπάρχουν πολύ αρνητικές αναφορές (κακή + πολύ κακή αξιοπιστία)

Skoda





ΑΡΙΣΤΗ 29%
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 58%
ΚΑΛΗ 8%
ΜΕΤΡΙΑ 4%
ΚΑΚΗ 0%
ΠΟΛΎ ΚΑΚΗ 0%

Skoda εμφανίζει αρκετά καλά αποτελέσματα. 76% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν άριστη ή πολύ καλή την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους χωρίς να υπάρχουν πολύ αρνητικές αναφορές (κακή + πολύ κακή αξιοπιστία)

Αυτό λοιπόν είναι το 2ο μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνα μας. Μείνετε συντονισμένοι για το τρίτο μέρος που θα περιέχει στατιστικά για τους υπόλοιπους κατασκευαστές!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Loading...