5 Ιουν 2014

Νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Στελέχη των εταιρειών Εθνική Ασφαλιστική, ERGO, Ευρωπαϊκή Πίστη, Generali Hellas, Interasco, International Life, Ορίζων Ασφαλιστική και Υδρόγειος Ασφαλιστική αξιολογούν το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία Οχημάτων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου, και απαριθμούν τα οφέλη που προκύπτουν για ασφαλισμένους, διαμεσολαβητές & εταιρείες.


Θετικά σχόλια περιλαμβάνει η κριτική-αξιολόγηση που διατυπώνουν στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία Οχημάτων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4261/2014 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)...

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο www.aagora.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...