16 Ιουν 2018

Ανασφάλιστα θεωρούνται τα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου μας απαιτεί προσοχή, καθώς κάθε ασφαλιστική εταιρία ενδέχεται να έχει στα "ψιλά γράμματα" του συμβολαίου όρους που κρύβουν εκπλήξεις. Ένας από αυτούς είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος η ασφαλιστική εταιρία απαλλάσεται από υποχρέωση αποζημίωσης αν το αυτοκίνητο που έχει εμπλακεί σε ατύχημα δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέξαμε στο carblogger.gr, ένας ιδιοκτήτης που αμέλησε να περάσει ΚΤΕΟ το αυτοκίνητο του έστω και μία ημέρα εκ παραδρομής, παρότι έχει πληρώσει κανονικά την ασφάλειά του, τα τέλη κλπ. κινδυνεύει σε ενδεχόμενο ατύχημα εκείνη την ημέρα, να κτυπήσει ένα άνθρωπο κατά λάθος, ίσως και χωρίς να είναι υπαίτιος 100% και να πληρώσει με όλη του την περιουσία!
Ψάχνοντας ακόμη περισσότερο, βρήκαμε ότι στο Nόμο περί Σύστασης Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ν.3897/2010 ΦΕΚ Α208/10-12-2010) περιλαμβάνεται η κατωτέρω παράγραφος

Στο άρθρο 18 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7.α. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, οι οποίοι προσκομίζουν αυτά για τεχνικό έλεγχο, υποχρεούνται εκτός από τα άλλα δικαιολογητικά να επιδεικνύουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή το ειδικό σήμα ασφάλισης σε ισχύ.
β. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, προκειμένου να ασφαλίσουν αυτό, υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ. Σε κάθε περίπτωση προηγείται ο εφοδιασμός του οχήματος με ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
δ. Η διάταξη της περίπτωσης α δεν ισχύει για τα ανάριθμα οχήματα.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»

Διαβάστε επίσης: Ερμηνεία του σήματος ΚΤΕΟ στις πινακίδες. Έτος και μήνας επανελέγχου 

Έτσι προκειμένου να ασφαλιστεί ένα όχημα, κανονικά η ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να ζητήσει και το δελτίο ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου.
Έτσι, οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν υποχρεώνονται σε καταβολή αποζημειώσεων σε περίπτωση ατυχήματος. 
Έτσι, παρόλο που θα έπρεπε να απαιτείται δελτίο  ΚΤΕΟ σε ισχύ σε κάθε ανανέωση συμβολαίου με την επισήμανση αν λήξει ενδιάμεσα να προσκομίζεται έγκαιρα νέο εν ισχύ δελτίο. οι ασφαλιστικές προχωρούν σε ασφάλιση οχημάτων χωρίς αυτό.

Εμείς, στο carblogger.gr εφιστούμε την προσοχή όλων στο θέμα της ασφάλισης του αυτοκινήτου αλλά και τον έγκαιρο τεχνικό έλεγχό του για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις!

Αν σας άρεσε το θέμα κάντε “Like” και "Share" στους Φίλους σας!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...