13 Ιαν 2020

Ξανά στους δρόμους τα ιστορικά οχήματα – αντίκες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (4948/Β/31-12-2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καταργήθηκε η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων.

Με την Κ.Υ.Α.οικ. 82350-3809/2019, τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος θα καθορίζονται και χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα την Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α., κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν...

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο www.autoblog.gr


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...