8 Απρ 2024

«myAuto» Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες αυτοκινήτων

 Με διατάξεις του νόμου 5099/2024, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:
Νόμος 5099/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 48/05.04.2024
Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα στο www.odigostoupoliti.eu


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...