3 Απρ 2016

Νέα μεγάλη δημοπρασία οχημάτων από το Τελωνείο Θεσσαλονίκης - 4ος/2016

Εκδόθηκε η αρχική ανακοίνωση για τη νέα μεγάλη πλειοδοτική δημοπρασία οχημάτων από το Τελωνείο Θεσσαλονίκης. Ένας μεγάλος αριθμός από οχήματα τέλους ζωής και οχήματα για διάλυση πρόκειται να δημοπρατηθούν!Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκε η αρχική ανακοίνωση από το Τελωνείο Θεσσαλονίκης για την προφορική πλειοδοτική δημοπρασία οχημάτων. Η δημοπρασία θα γίνει στις 14-4-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σε αίθουσα της αποθήκης Δ΄ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Θα περιλαμβάνει επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνήτα για κυκλοφορία, οχήμάτα για διάλυση άνω των 3,5 τόνων,οχήμάτα τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και δίκύκλα για κυκλοφορία και διάλυση..
Σύντομα θα εκδοθεί και η σχετική διακήρυξη που θα περιλαμβάνει και τη λίστα με τα οχήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν.

 Ενημέρωση 5/4/2016: Εκδόθηκε και η τελική διακήρυξη της δημοπρασίας
Για τα τελευταία νέα και άλλες ειδήσεις σε σχέση με κατασχεμένα αυτοκίνητα, επισκεφθείτε τη σελίδα Κατασχεμένα  στο ιστολόγιο μας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...